Faktury, ważna część księgowości

Wymogi formalne dotyczące rachunków regulowane są przez każde państwo z osobna. W krajach UE są one do siebie bardzo zbliżone.

 

Po co wystawia się fatury?

 

Aby przyporządkować wydatki firmy i móc je odliczyć od przychodów (obrotu), wymagana jest zazwyczaj faktura. Faktura zawiera informacje dotyczące odbiorcy i dostawcy usługi, informacje o świadczonej usłudze jak i wynagrodzeniu.Tylko za pomocą faktury można zmniejszyć zysk i ustalić niższy podatek.

Z drugiej strony faktura (kwota do zapłaty) ma wpływ na obowiązek płatność podatku VAT lub jego zwrot.

Uproszczone przykłady (bez uwzględnienia właściwoci drobnych przedsiebiorcow):

Jeśli rzemieślnik wykonuje pracę za 238,00 € brutto (200,00 € netto + 38,00 € VAT), musi zgłosić 38,00 € VAT do urzędu skarbowego i przelać 38,00 € VAT do urzędu skarbowegoJeśli rzemieślnik kupi np. farbę za 119,00 € brutto (100,00 € netto + 19,00 € podatek od sprzedaży), może otrzymać zwrot 19,00 € (19% ze 100,00 €, kwota netto), pod warunkiem że przedłoży właściwą fakturę.

Przykład:

Rzemieślnik Maurer otrzymuje zlecenie na wykonanie nowego budynku. Wykonuje pracę i dostarcza klientowi fakturę.

 

Prawidłowa faktura w Niemczech – Jakiej dane musi zawierać faktura z perspektywy podatkowej?

 

Treść faktury jest określona w § 14 (4) UstG (niemieckiej ustawy o podatku VAT). Poniżej omówione są najważniejsze wymagania i niektóre szczególne cechy typowe dla branży budowlanej. Faktura musi zawierać następujące informacje:

  1. nazwa i adres przedsiębiorcy wykonującego i beneficjenta, w przypadku faktur o niewielkich kwotach (faktury do 250,00 €) można pominąć nazwę i adres odbiorcy usługi (§ 33 UStDVO),
  2. numer podatkowy lub numer identyfikacyjny VAT przedsiębiorcy wykonującego,
  3. data wydania,
  4. numer faktury,
  5. ilość i rodzaj dostarczonych towarów lub zakres i charakter innych usług,
  6. czas dostawy lub innej usługi; ewentualnie czas pobrania opłaty,opłata,
  7. wyszczególniona według stawek podatkowych i poszczególnych zwolnień z podatku, przy uwzględnieniu wszelkich uzgodnionych wcześniej obniżek wynagrodzenia (skonto, rabaty…), jeśli nie zostały już uwzględnione w wynagrodzeniu,
  8. obowiązująca stawka podatku, kwota należnego podatku lub, w przypadku zwolnienia podatkowego, wskazanie, że dostawa lub inna usługa jest z niego zwolniona,
  9. przy pracach związanych z działką budowlaną, w przypadku świadczenia usług dla osób niebędących przedsiębiorcą, odniesienie do dwuletniego obowiązku przechowywania rachunku,
  10. w przypadku wystawienia rachunku przez odbiorcę usługi lub osobę trzecią, której to zlecił, ewentualnie wskazówka, że chodzi o kwotę dodatkową.

 

Prawidłowa faktura w Niemczech – Wybrane poszczególne przykłady specyfiki rachunków     

 

Jeśli usługa jest świadczona przez drobnego przedsiębiorcę należy wskazac na rachunku zwolnienie z podatku VAT. Nie istenieje w tym przypadku podatek VAT, który należy obliczyć i odnotować na fakturze.

W przypadku świadczenia podwykonawcy (rzemieślnika) dla zleceniodawcy (przedsiębiorstwa budowlanego) należy ewentualnie wskazać na odwrócenie zobowiązania podatkowego. Wykonawca zlecenia nie wykazuje podatku VAT na fakturze. Szczegóły i dalsze przypadki zasosowania można znaleźć w § 13 b UStG.

W przypadku podwykonawstwa w branży budowlanej należy załączyć kopię certyfikatu zwolnienia (Freistellungsbescheinigung). W przeciwnym razie zleceniodawca musi potrącić 15% należnej kwoty brutto i wpłacać ją do urzędu skarbowego przedsiębiorcy wykonującego. Szczegóły są uregulowane w § 48 ff EStG.

W przypadku dokonania zaliczki należy wystawić fakturę na tę płatność. Musi ona zawierać wyżej wymienione informacje.W przypadku wystawienia faktury końcowej musi ona zawierać kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto.Ponadto faktura końcowa musi wykazywać uprzednio wpłaconą zaliczkę.

Zagraniczni przedsiębiorcy bez stałego miejsca zamieszkania lub stałego zakładu w Niemczech muszą wystawiać faktury zgodnie z przepisami kraju, w którym znajduje się ich stały zakład, § 14 Abs. 7 Umsatzsteuergesetz (UStG).

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny przebywa dłuższy czas na monatażach w Niemczech, należy w każdym indywidualnym przypadku sprawdzić, czy nastąpiło może fikcyjne przeniesienie jego przedsiębiorstwa do Niemiec i podlega on niemieckiemu ustawodawstwu.

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Prawidłowa faktura w Niemczech

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Prawidłowa faktura w Niemczech a wymagania podatkowe
Call Now Button