Wprowadzenie do procesu o naruszenie znaku towarowego

Czasami zdarza się, że przedsiębiorca używa znaku towarowego, który jest własnością kogoś innego, gdy sprzedaje swoje towary lub usługi.

Uprawniony do znaku towarowego może na to ufac, że oznaczenie zarejestrowanego przez niego znaku towarowarowego nie będzie używane  przez kogos innego. Jeśli jednak dojdzie do czegos takiego, uprawniony do znaku towarowego może dochodzić odszkodowania lub zaniechania w ramach postępowania, szczegóły.

Właściwy sąd w sprawie o naruszenie znaku towarowego

W takim ukladzie obowiązuja sądy cywilnoprawne. § 140 ust. 2 niemieckiej ustawy o znakach towarowych umozliwia krainow przez wlasne zarządzenia uregulowac, ze w sporach dotyczacych znakow towarowarowych i innych oznaczeczen tylko poszczegolne sady sa kompetentne.

Nadrenia Północna-Westfalia skorzystała z tej mozliwosci przez wydanie rozporządzenia w sprawach sporów o wzozy dotyczących wzorow przemyslowych, znaków towarowych i praw autorskich z dnia 2 czerwca 2004 r.

Właściwa izba w postępowaniu w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego

Co do zasady sprawy z zakresu znaków towarowych są wnoszone do izby cywilnej. Nie należy jednak zapominać, że jest to sprawa handlowa w rozumieniu § 95 I nr 4c GVG (niemiecka ustawa o sadownictie). W przypadku złożenia wniosku o przekazanie sprawy, sąd rozpatrza wniosek pozytywnie.

Kolizja kempetencji sadowej

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie właściwego sądu należy zawsze pamiętać o ewentualnych kolizjach. Można rozważyć kolizję z przepisami prawa konkurencji dotyczącymi jurysdykcji, por. § 13 UWG (niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji) lub z przepisami prawa konkurencji dotyczącymi jurysdykcji, § 87 f GWB. Powód musi być tu bardzo czujny.

Wprowadzenie do procesu o naruszenie znaku towarowego
Call Now Button