Bezprawne wzbogacenia, § 812 I S. 1 BGB (niemiecki kodeks cywilny)

W przypadku naruszenia praw do znaku towarowego, właściciel znaku towarowego może powoływać się na  roszczenia o odszkodowanie oraz na roszczenie z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia.

Roszczenie staje się szczególnie ważne, jeżeli właściciel znaku towarowego nie może oprzeć swojego żądania na roszczeniu o odszkodowanie wedlug ustawy o znakach towarowych. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy sprawca naruszenia znaku towarowego nie ponosi winy lub gdy roszczenie o odszkodowanie jest przedawnione.

Osoba naruszająca prawo do znaku towarowego musi zapłacić odszkodowanie zgodnie z § 818 BGB (niemiecki kodeks cywilny). Roszczenie opiera się na rozsądnej i zwyczajowej opłacie licencyjnej.

Bezprawne wzbogacenie
Call Now Button