Naruszenie znaku towarowego – niezależne roszczenie do informacji

Czasami zauważamy na rynku produkt naruszający nasz znak towarowy. Nie wiemy, kto produkt wyprodukował i kto go rozprowadza. Stoimy i zastanawiamy się, do kogo powinnysmy się zglosic.

W tej bezsilnej i zagubionej sytuacji, prawo jest dzielnie po naszej stronie.

Na przykład § 19 niemieckiej ustawy o znakach towarowych kodyfikuje niezależne prawo do informacji. Roszczenie powinno pomóc w ujawnieniu kanałów dystrybucji, poszczególnych dostawców i klientów.

Niezależne roszczenie o informacje jest kierowane do osób trzecich i niezależny od winy. Strona odpowiedzialna za dostarczenie informacji musi podać nazwiska i adresy swoich dostawców i poprzednich właścicieli. Jednakże nie jest ona zobowiązany do przedstawiania dowodu takich informacji ani do wglądu w swoje księgi rachunkowe. Osoba ta musi przedstawić zamówione ilości i ceny.

Jedynymi warunkami jest naruszenia praw do znaku towarowego i wyważenie interesów. Bardzo zadko roszczenie bedzie wyłączone.

Roszczenie o informacje, § 19 niemieckiej ustawy o znakach towarowych
Call Now Button