Kiedy należy zakładać naruszenie praw do znaku towarowego?

Jeśli przedsiebiorca naruszył znak towarowy innej firmy, można zadac zaniechania lub pozwać. Jeśli jest to celowe, właściciel znaku towarowego może wnieść skargę karną, a sprawca naruszenia znaku towarowego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ale czym jest naruszenie praw do znaku towarowego? Kiedy prawo zakłada naruszenie praw do znaku towarowego?

W rzeczywistości nie każde działanie stanowi naruszenie praw do znaku towarowego! Ustawa ustanawia różne warunki wstępne.

Chroniony znak towarowy

Naruszenie praw do znaku towarowego zakłada istnienie chronionego znaku towarowego. Na przykład, znak towarowy zarejestrowany w DPMA (to niemiecki urzad patentowy) jest chroniony. Może to być na przykład zarejestrowane logo lub zarejestrowana nazwy, szczegóły.

Znak towarowy priorytetowy

Zgodnie z § 6 ustawy o znakach towarowych znak towarowy musi mieć pierwszeństwo przed naruszajacym znakiem. Jeśli istnieją np. dwa znaki towarowe, moze miec ten znak priorytet, który został wczesniej zarejestrowany. Pierwszeństwo znaku towarowego można również powstac na podstawie innych okoliczności, szczegóły.

Nielegalne użycie

Naruszenie znaku towarowego może byc wykluczone, jeśli odbywa się za zgodą właściciela znaku towarowego. Na przykład właściciel znaku towarowego może zezwolić na dystrybucję swoich produktów i używanie znaku towarowego.

Użycie znaku w chronionym terytorium

Naruszenie znaku towarowego musi nastąpić w ramach terytorialnego zakresu ochrony znaku towarowego. W Niemczech krajowy niemiecki znak towarowy, znak towarowy UE i międzynarodowy znak towarowy są chronione na teritorium Niemiec. Jeżeli francuski produkt jest sprzedawany w Niemczech pod logo znanego niemieckiego znaku towarowego, może to stanowić naruszenie w ramach terytorialnego zakresu ochrony. Jeżeli francuski przedsiębiorca sprzedaje swoje produkty we Francji i używa logo, które jest zarejestrowane tylko jako znak towarowy w Niemczech, nie ma to znaczenia. Szczególnie interesująca w tym kontekście jest obecność w internecie, która oczywiście nie zatrzymuje się na granicach państwowych. Równie interesujące są znaki towarowe powstajace przez ich ogolna znajomosc, które są znane tylko w regionie.

Użycie w ramach biznesowych

Naruszenie znaku towarowego może nastąpić wyłącznie w toku prowadzenia działalności. Czysto prywatne działania są nieistotne i niestanowia naruszenia. Więc jeśli babcia przyszyje emblemat znanego znaku towarowego na jej koszulce, nie chce koszulki sprzedać, pozostaje jej własna, to jest w sferze prywatnej. Działalność suwerenna zwykle takze nie odbywa sie na plaszczyznie biznesowej.

Użytek jako znak towarowy

Znak towarowy musi być używany jako znak towarowy. Znak musi być używany jako oznaczenie dla własnych towarów. Jeśli wylacznie porównujemy logo dwóch firm, to nie używamy znakow towarowych jeko oznaczenie wlasnych towarow.

Czyn naruszajacy

Wreszcie, czyn musi byc naruszeniem wedlug § 14 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. Jest to

  • używanie identycznego znaku towarowego jako chronionego znaku,
  • wprowadzenia grozacej pomylki i
  • wykorzystywania lub osłabienia cenionego lub odróżniającego charakteru chronionego znaku.

 

Naruszenie znaku towarowego: przegląd
Call Now Button