Prawo znaków towarowych
Nierzadko znak towarowy jest tym, co stanowi wartość biznesową naszej firmy. Ma on ogromne znaczenie. Ale nawet jeśli nasz znak towarowy nie jest jeszcze tak dobrze znany, a nasz produkt jeszcze nie podbił rynku, nasz znak towarowy jest dla nas ważny. Pozwoli nam to osiągnąć sukces gospodarczy w przyszłości.

W związku z tym bardzo ważne jest, aby chronić swoją markę.

Roszczenia z tytulu naruszeniu prawa do znaku towarowego

Jeżeli przedsiębiorca używa znaku, który przypomina np. znak towarowy chroniony w Niemczech, może dojść do naruszenia. W tej sytuacji poszkodowanemu i sprawcy naruszenia stawia sie pytanie, które roszczenia mogą być dochodzone w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego. Niemiecka ustawa o znakach towarowych przewiduje roszczenia o zaniechanie, odszkodowanie, jak również o udzielenie informacji:

 • roszczenia w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego – streszczenie!, dalsze informacje …
 • roszczenie o zaniechanie uzywania znaku towarowego, dalsze informacje …
 • jakie postepowania sadowe dotyczace znakow towarowych istnieja? – dalsze informacje …
 • roszczenie o usuniencie, dalsze informacje …
 • zniszczenie i wycofanie, dalsze informacje …
 • opublikowanie wyroku, dalsze informacje …
 • odszkodowanie, dalsze informacje …
 • roszczenie o udzielenie informacji, dalsze informacje …
 • niesamodzielne roszczenie o udzielenie informacji, dalsze informacje…
 • zgłoszenie wzbogacenia, dalsze informacje…

Właściciel znaku towarowego może żądać wiele od osoby naruszającej znak towarowy. Dobrze wiedzieć, czego się spodziewać.

Cechy szczególne procesu naruszenia znaku towarowego

Jeśli nasz znak towarowy został naruszony lub naruszylismy znak towarowy strony trzeciej, nierzadko zdarza się, że dochodzi do tzw. postępowania sadowego z powodu naruszenia praw do znaku towarowego. Strona skarżąca zada od strony pozwanej zaniechania używania oznaczenia, które narusza znak towarowy. Ponadto powód może na przykład zażądać odszkodowania lub informacji.

W procesie o naruszenie znaku towarowego istnieja specjalne reguly dotyczące kompetenego sadu, zwrotu kosztów i egzekucji:

 • wprowadzenie w tematyke sporu o znak towarowy, dalsze informacje…..
 • zwrot kosztów w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego, dalsze informacje….
 • egzekucja, dalsze informacje….

Postępowania w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego nie są rzadkością. Jako przedsiębiorca musisz się z tym liczyć!

Naruszenie znaku towarowego

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego powstaje pytanie, czy zostaną one skutecznie obronione przed sądem.

Decydujące znaczenie ma to, czy doszło do naruszenia praw do znaku towarowego. Naruszenie praw do znaku towarowego jest głównym pojęciem. Niemiecka ustawa o znakach towarowych określa warunki, które muszą być spełnione, aby znak towarowy mógł zostać naruszony.

Naruszony znak towarowy musi być chroniony. Ochronę tę można uzyskać na przykład poprzez rejestrację znaku towarowego.

Znak musi mieć pierwszeństwo. Mozna zalozyc pierszenstwo, jeśli został zank zarejestrowany jako pierwsz.

Znak naruszający prawo musi być użyty jako znak towarowy. Nie można tego zakładać, na przykład, jeśli osoba prywatna drukuje znak na koszulce, aby sama prywatnie go używać.

Wreszcie, naruszenie musi zostać spełnione. Jest to na przykład jezeli znaki sa identyczne.

 • Wprowadzenie w tematyke naruszenia znaku towarowego, dalsze informacje…..
 • ochrona znaku towarowego, dalsze informacje…..
 • priorytet, dalsze informacje…..
 • uzytek znaku jako znak towarowy, dalsze informacje…..
 • naruszenie znaku towarowego przez identycznosc znakow, dalsze informacje…..
 • naruszenie znaku towarowego przez ryzyko pomyłki, dalsze informacje…..
 • naruszenie znaku towarowego przez eksploatacje i pomylenie, dalsze informacje…..
 • nowe media i prawo o znakach towarowych, dalsze informacje…..
 • domena i prawo o znakach towarowych, dalsze informacje…..

Każde naruszenie praw do znaku towarowego doprowadzi ostatecznie do utraty obrotów.

Pozyskiwanie znaku towarowego

Następnie pojawia się pytanie, jak kupić markę. Czy użycie znaku towarowego jest jedynym sposobem na uzyskanie znaku handlowego? W jaki sposób znak towarowy traci swoją ochronę?

Jeżeli znak nie zyskuje ochrony jako znak towarowy, istnieją inne prawa ochronne, na ktore mozemy sie powołać.

 • Zgłoszenie i rejestracja znaku towarowego, dalsze informacje…..
 • inne sposoby nabycia znaku towarowego i jego utrata, dalsze informacje…..
 • wprowadzenie w temat znaków towarowych i innych oznaczen, dalsze informacje…..

Trzeba chronic swoj znak towarowy. Będziemy go bardzo potrzebować.

______________________________________________

 • Wprowadzenie w tematyke naruszenia znaku towarowego, dalsze informacje…..
 • ochrona znaku towarowego, dalsze informacje…..
 • priorytet, dalsze informacje…..
 • uzytek znaku jako znak towarowy, dalsze informacje…..
 • naruszenie znaku towarowego przez identycznosc znakow, dalsze informacje…..
 • naruszenie znaku towarowego przez ryzyko pomyłki, dalsze informacje…..
 • naruszenie znaku towarowego przez eksploatacje i pomylenie, dalsze informacje…..
 • nowe media i prawo o znakach towarowych, dalsze informacje…..
 • domena i prawo o znakach towarowych, dalsze informacje…..
 • Zgłoszenie i rejestracja znaku towarowego, dalsze informacje…..
 • inne sposoby nabycia znaku towarowego i jego utrata, dalsze informacje…..
 • wprowadzenie w temat znaków towarowych i innych oznaczen, dalsze informacje…..
Call Now Button